Life Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.
Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Ivy

WhatsApp : +8618520788969

Free call
QC Hồ sơ

Life Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 0Life Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 1

Life Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 2Life Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 3Life Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 4

Life Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 5Life Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 6Life Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 7

Chứng chỉ
 • Life Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: ISO
  Số: SX6014378560001
  ngày phát hành: 2020-03-31
  Ngày hết hạn: 2021-06-29
  Phạm vi/phạm vi: The company main body
  cấp bởi: TUV
 • Life Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: FDA
  Số: 880.6260
  ngày phát hành: 2020-04-28
  Ngày hết hạn: 2021-04-27
  Phạm vi/phạm vi: Medical Face Mask
  cấp bởi: FDA registrrar corp.
 • Life Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: High-tech enterprise
  Số: GR201744011697
  ngày phát hành: 2017-12-11
  Ngày hết hạn: 2020-12-12
  Phạm vi/phạm vi: The company main body
  cấp bởi: Guangdong Provincial Government
 • Life Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: Production License
  Số: 20183253
  ngày phát hành: 2020-06-03
  Ngày hết hạn: 2023-10-16
  Phạm vi/phạm vi: The company main body
  cấp bởi: State Food and Drug Administration
 • Life Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: Production Registration Form
  Số: 20183253
  ngày phát hành: 2018-10-17
  Ngày hết hạn: 2023-10-16
  Phạm vi/phạm vi: The company main body
  cấp bởi: Guangdong Drug Administration
 • Life Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: Test Report
  Số: FZ2014802
  ngày phát hành: 2020-04-29
  Ngày hết hạn: 2025-04-29
  Phạm vi/phạm vi: KN95
  cấp bởi: Guangdong testing institute of product quality supervision
 • Life Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: Medical Device Registration Certificate
  Số: 20202140717
  ngày phát hành: 2020-05-29
  Ngày hết hạn: 2025-05-28
  Phạm vi/phạm vi: disposable medical face mask
  cấp bởi: Guangdong Provincial Drug Administration
 • Life Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: Medical Device Registration Certificate
  Số: 20202140716
  ngày phát hành: 2020-05-29
  Ngày hết hạn: 2025-05-28
  Phạm vi/phạm vi: Surgical Mask
  cấp bởi: Guangdong Provincial Drug Administration
 • Life Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: CE of Medical Face Mask
  Số: 00299385
  ngày phát hành: 2020-03-06
  Ngày hết hạn: 2023-03-06
  Phạm vi/phạm vi: Medical Face Mask
  cấp bởi: TUV
 • Life Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: CE of Goggle
  Số: 20/2726/00/0161
  ngày phát hành: 2020-06-22
  Ngày hết hạn: 2021-06-22
  Phạm vi/phạm vi: Medical Goggles
  cấp bởi: AITEX
 • Life Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: Normal CE
  Số: HD 60148980 0001
  ngày phát hành: 2020-07-02
  Ngày hết hạn: 2024-05-26
  Phạm vi/phạm vi: Medical Equipment
  cấp bởi: TUV
 • Life Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.
  Tiêu chuẩn: CE of KN95
  Số: 20/2756/00/0161
  ngày phát hành: 2020-06-26
  Ngày hết hạn: 2021-06-26
  Phạm vi/phạm vi: KN95
  cấp bởi: ENAC
Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn